Welke vragen brengen het juiste antwoord?

Stel, u moet regelmatig een interview afnemen. Hoe kom je tot de beste antwoorden zonder dat je hier zelf in stuurt. Kennis van interviewtechnieken en het toe kunnen passen van specifieke vaardigheden zijn daarom essentieel. Doel van een vraaggesprek is informatie vergaren die je zelf nog niet had. Unieke tekst die alleen jij hebt en waardevol is. Belangrijk hierbij is de systematiek en de daarbij behorende gesprekstechniek. Hoe sta jij daar in? Uitgangspunt is dat elk vraaggesprek moet leiden tot meer duidelijkheid. Over bepaalde processen en gebeurtenissen, of over een onderliggende problematiek.


Geef een reactie