Verschillende soorten interviews

Er zijn verschillende soorten interviews. Hieronder beschrijven wij vier soorten vragen die je kunt gebruiken tijdens een interview. Tevens hebben we hier enkele voorbeelden zodat duidelijk is hoe je deze kan gebruiken in de praktijk.

Feitvragen
Bij een feitvraag stel je een vraag waarbij het antwoord te controleren is.

Voorbeelden:
Wanneer ben u begonnen met deze functie?
Wanneer heb je voor het eerst een award gewonnen?

Meningvragen
Bij een meningvraag stel je een persoonlijke vraag wat een uniek antwoord zal opleveren. De geïnterviewde zal een persoonsgebonden antwoord geven. Het is mogelijk dat je het niet mee eens bent.

Voorbeelden:
Wat vindt u van..?
Waarom denk u dat..?

Gesloten vragen
Bij een besloten vraag stel je een vraag die een kader heeft aan antwoorden. Vaak geef je zelf de mogelijke antwoorden of gaat het om een ja/nee vraag.

Voorbeelden:
Heb je een diploma?
Wat vond u van deze voorstelling? Leuk, Stom of geen mening.

Controlevragen
Wanneer je graag een bevestiging wilt krijgen op een vermoeden dan kan je een controlevraag stellen. Hierbij geeft de geïnterviewde aan of iets klopt of juist niet. Tevens kan je het gebruiken ter verduidelijking van een gegeven antwoord.

Voorbeelden:
Klopt het dat..?
Begrijp ik hieruit dat..?

Suggestieve vraag
Bij een suggestieve vraag zit je eigen mening hier doelbewust in verwerkt. Je vraagt de geïnterviewde eigenlijk om feedback op je eigen mening.

Voorbeelden:
Vind je het zelf niet gek dat..?
Wat deugt er niet aan..?

Echovraag
Een vraag wat een herhaling op op een gegeven antwoord die je stelt ter bevestiging of verduidelijking.

Voorbeeld:
Vind je dat echt?

Inhaakvraag
Bij een inhaak vraag spring je in op een gegeven antwoord. Hierbij ga je verdiepend in op een bepaald onderwerp. De geïnterviewde krijgt hierdoor de indruk dat er naar hem of haar geluisterd wordt.

Voorbeeld:
Je geef aan dat…?

Improviseren

Daarnaast is het handig om tijdens een interview door te vragen. Deze vragen kan je niet vooraf bedenken maar zijn verdiepend aan de vragen die je vooraf hebt bedacht. Op die manier kan je inhoudelijk ingaan op antwoorden die iemand geeft. Het kan namelijk zijn dat antwoorden extra vragen oproepen die interessant zijn. Op dat moment moet je improviseren en inspelen op de antwoorden.

Geef een reactie