Tag Archives: Vragen

De beste vragen voor een interview

Interviews zijn er in alle soorten en maten. Toch is het niet  eenvoudig om een goed interview te doen. Op deze website hebben wij een overzicht van vragen die je kan gebruiken in een interview. Een ruggensteuntje wanneer je het even niet meer weet.

De vragen kan je gebruiken in een interview met bijvoorbeeld artiesten, sporters, werknemers van een bedrijf of iemand anders. Overzicht van interview vragen.

Verschillende soorten interviews

Er zijn verschillende soorten interviews. Hieronder beschrijven wij vier soorten vragen die je kunt gebruiken tijdens een interview. Tevens hebben we hier enkele voorbeelden zodat duidelijk is hoe je deze kan gebruiken in de praktijk.

Feitvragen
Bij een feitvraag stel je een vraag waarbij het antwoord te controleren is.

Voorbeelden:
Wanneer ben u begonnen met deze functie?
Wanneer heb je voor het eerst een award gewonnen?

Meningvragen
Bij een meningvraag stel je een persoonlijke vraag wat een uniek antwoord zal opleveren. De geïnterviewde zal een persoonsgebonden antwoord geven. Het is mogelijk dat je het niet mee eens bent.

Het begrip Interview

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander hierop antwoordt.
Hieronder vind je de officiële begripuitleg afkomstig van woorden.org.

Uitspraak: ˈɪntərvjuː het -woord interviews Zelfst. Naamw. gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander antwoordt. Synoniem: vraaggesprek    `Studenten nemen soms interviews af voor hun onderzoek.`    `De premier gaf een interview op televisie.`
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interview


Speciaal magazine met interviews

In de U.S.A. is een blad gestart die voornamelijk bestaat uit interviews met inspirende, bekende en specialistische personen. Of dit blad ook in Nederland op de markt komt is nog niet bekend. Wél is duidelijk dat dit blad gericht is op entertainment en verdieping, helaas niet in het vak interviewen zelf. Wel kan je er natuurlijk veel voorbeelden uit halen die wellicht interessant zijn. Meer info: Kijk op Interviewmagazine.com.

Welke vragen brengen het juiste antwoord?

Stel, u moet regelmatig een interview afnemen. Hoe kom je tot de beste antwoorden zonder dat je hier zelf in stuurt. Kennis van interviewtechnieken en het toe kunnen passen van specifieke vaardigheden zijn daarom essentieel. Doel van een vraaggesprek is informatie vergaren die je zelf nog niet had. Unieke tekst die alleen jij hebt en waardevol is. Belangrijk hierbij is de systematiek en de daarbij behorende gesprekstechniek. Hoe sta jij daar in? Uitgangspunt is dat elk vraaggesprek moet leiden tot meer duidelijkheid. Over bepaalde processen en gebeurtenissen, of over een onderliggende problematiek.


De juiste vragen stellen

De juiste vragen stellen

Het is belangrijk om bij een interview de juiste vragen te stellen. Wat wil je uiteindelijk uit het gesprek halen. Welke informatie is er nodig of welke boodschap wil je verkondigen?

Je verzamelt de meeste informatie door open vragen te stellen. dit zijn vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Door het stellen van open vragen dwing je je gesprekspartner zijn mening over een onderwerp in eigen woorden te formuleren. Zo krijg je vrijwel altijd een uniek en persoonsgebonden verhaal.

Zorg dat je vooraf aan een interview een duidelijke selectie maakt van mogelijke vragen.