Tag Archives: vraaggesprek

De definitie van een interview

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meerdere personen worden ondervraagd door een of meerdere personen. Het is een methode om een persoon systematisch kennis van een ander te laten vergaren.

Interviews in de journalistiek

Vraaggesprekken zijn een beproefde methode van kennisvergaring in de journalistiek.

Verschillende journalistieke culturen hebben daarbij verschillende manieren om het interview na bewerking weer te geven. Zo mogen Amerikaanse interviewers niets in een tekst veranderen en moeten feitencontroleurs (fact checkers) nagaan of het gezegde wel waar is.

Welke vragen brengen het juiste antwoord?

Stel, u moet regelmatig een interview afnemen. Hoe kom je tot de beste antwoorden zonder dat je hier zelf in stuurt. Kennis van interviewtechnieken en het toe kunnen passen van specifieke vaardigheden zijn daarom essentieel. Doel van een vraaggesprek is informatie vergaren die je zelf nog niet had. Unieke tekst die alleen jij hebt en waardevol is. Belangrijk hierbij is de systematiek en de daarbij behorende gesprekstechniek. Hoe sta jij daar in? Uitgangspunt is dat elk vraaggesprek moet leiden tot meer duidelijkheid. Over bepaalde processen en gebeurtenissen, of over een onderliggende problematiek.