Tag Archives: Open Vragen

Interviewtechnieken

Er zijn verschillende soorten technieken om te gebruiken tijdens een interview. Hierbij zijn technieken aan te houden voor degene die het interview afneemt als degene die juist geïnterviewd wordt.

Afnemen interview / Interviewen
Wanneer je een interview afneemt is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Wat is het doel van het interview (wat wil je eruit halen) en hoe wil je dat gaan bereiken. Als eerste is het belangrijk om te weten wie je interviewt en wat het onderwerp is. Op basis daarvan kan je gericht het interview houden en voorkom je onnodige vragen.

De juiste vragen stellen

De juiste vragen stellen

Het is belangrijk om bij een interview de juiste vragen te stellen. Wat wil je uiteindelijk uit het gesprek halen. Welke informatie is er nodig of welke boodschap wil je verkondigen?

Je verzamelt de meeste informatie door open vragen te stellen. dit zijn vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Door het stellen van open vragen dwing je je gesprekspartner zijn mening over een onderwerp in eigen woorden te formuleren. Zo krijg je vrijwel altijd een uniek en persoonsgebonden verhaal.

Zorg dat je vooraf aan een interview een duidelijke selectie maakt van mogelijke vragen.