Interviewtechnieken

Er zijn verschillende soorten technieken om te gebruiken tijdens een interview. Hierbij zijn technieken aan te houden voor degene die het interview afneemt als degene die juist geïnterviewd wordt.

Afnemen interview / Interviewen
Wanneer je een interview afneemt is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Wat is het doel van het interview (wat wil je eruit halen) en hoe wil je dat gaan bereiken. Als eerste is het belangrijk om te weten wie je interviewt en wat het onderwerp is. Op basis daarvan kan je gericht het interview houden en voorkom je onnodige vragen.

Voorbereiden interview
Inlezen in het onderwerp en je gesprekpartner is belangrijk. Het vooraf uitwerken van je interview is een keuze. Natuurlijk kan je vooraf aan het interview enkele onderwerpen op papier zitten waarover je het wilt hebben. Dit maakt het makkelijker wanneer er stiltes vallen en zorgt ervoor dat je geen belangrijk onderwerp mist.

Open vragen
Tijdens een interview worden vrijwel altijd open vragen gesteld. Hierbij is degene die geïnterviewd wordt degene die het verhaal maakt. Dit zorgt over het algemeen voor de meeste informatie (content). Met gesloten vragen valt het interview vaak stil, wel wordt het soms gebruikt vooraf aan een open vraag om iets te bevestigen of om juist een onderwerp in te leiden.

Sturende vragen
Vragen kunnen heel objectief gesteld worden zonder mening of richting. Wanneer je dit wel doet is het mogelijk om een interview te sturen. Door een gesprek te sturen is het mogelijk om bepaalde antwoorden te ontlokken.

Geef een reactie