Kracht van de open vraag

In een interview wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van open vragen. Door het stellen van een open vraag wordt er doorgaans meer informatie opgehaald dan wanneer men een gesloten vragen stelt. Daarnaast wordt er minder vaak richting gegeven aan de situatie en kan een vraag breed geïnterpreteerd worden. Naast een direct antwoord op de vraag wordt zo ook duidelijk hoe iemand een bepaalde vraag interpreteert. Dit kans soms leiden tot verrassende antwoorden.

Om de gedachte van iemand te achterhalen is het stellen van een niet gestuurde open vraag erg belangrijk. Hierbij geef je iemand de ruimte om een vraag vanuit zijn of haar gedachtegang toe te lichten. Wanneer je hierbij graag meer wilt weten over een bepaald onderwerp kan een open vraag met een stukje verdieping zorgen dat je meer te weten komt over de achterliggende gedachten of reden.

Wanneer je een open vraag stelt zal de vraag eigenlijk nooit beantwoord kunnen worden met “ja” of “nee”. Doordat je in je vraag duidelijk maakt dat je benieuwd bent naar een achterliggende gedachten levert deze vraagvorm vaak mooie inzichten op. Het stellen van een open vraag zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met “wie, wat, waar, wanneer, hoe of waarom?