De beste vragen voor een interview

Interviews zijn er in alle soorten en maten. Toch is het niet  eenvoudig om een goed interview te doen. Op deze website hebben wij een overzicht van vragen die je kan gebruiken in een interview. Een ruggensteuntje wanneer je het even niet meer weet.

De vragen kan je gebruiken in een interview met bijvoorbeeld artiesten, sporters, werknemers van een bedrijf of iemand anders. Overzicht van interview vragen.

Opzoek naar een baan? De markt trekt aan!

Je leest het steeds vaker in het nieuws. Het gaat weer beter met de economie en de markt trekt aan. Werkgevers krijgen meer vertrouwen in de toekomst en durven weer vaker te investeren. In verschillende branches neemt de vraag naar nieuw personeel dan ook fors toe.

De vraag naar nieuw personeel zorgt er ook voor dat steeds meer mensen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek of interview. Waar het voorheen ellendig lang brieven schrijven was zonder reactie, wordt er nu wel een uitnodiging ontvangen. Tijd voor de volgende stap! Het voorbereiden van je sollicitatiegesprek.

Het maken van een case (bij sollicitatie)

Steeds vaker vragen potentiële werkgevers aan de sollicitant een case te maken. Dit geeft een beter beeld hoe de sollicitant kijkt naar bepaalde stukken en wat het werk- en denkniveau van iemand is. Het maken van een case wordt voornamelijk gebruikt in de media, marketing en financiële dienstverlening. Voornamelijk bij kantoorbanen.

Het maken van een case helpt vaak ook de sollicitant om een beter beeld te krijgen van de functie. Vaak bestaat de case uit een werkzaamheden binnen het takenpakket. Het komt dan ook voor dat uiteindelijk de sollicitant de functie helemaal niet meer ziet zitten doordat hij/zij een beter beeld krijgt van de werkzaamheden.

Verschillende soorten interviews

Er zijn verschillende soorten interviews. Hieronder beschrijven wij vier soorten vragen die je kunt gebruiken tijdens een interview. Tevens hebben we hier enkele voorbeelden zodat duidelijk is hoe je deze kan gebruiken in de praktijk.

Feitvragen
Bij een feitvraag stel je een vraag waarbij het antwoord te controleren is.

Voorbeelden:
Wanneer ben u begonnen met deze functie?
Wanneer heb je voor het eerst een award gewonnen?

Meningvragen
Bij een meningvraag stel je een persoonlijke vraag wat een uniek antwoord zal opleveren. De geïnterviewde zal een persoonsgebonden antwoord geven. Het is mogelijk dat je het niet mee eens bent.

De definitie van een interview

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meerdere personen worden ondervraagd door een of meerdere personen. Het is een methode om een persoon systematisch kennis van een ander te laten vergaren.

Interviews in de journalistiek

Vraaggesprekken zijn een beproefde methode van kennisvergaring in de journalistiek.

Verschillende journalistieke culturen hebben daarbij verschillende manieren om het interview na bewerking weer te geven. Zo mogen Amerikaanse interviewers niets in een tekst veranderen en moeten feitencontroleurs (fact checkers) nagaan of het gezegde wel waar is.

Interviewtechnieken

Er zijn verschillende soorten technieken om te gebruiken tijdens een interview. Hierbij zijn technieken aan te houden voor degene die het interview afneemt als degene die juist geïnterviewd wordt.

Afnemen interview / Interviewen
Wanneer je een interview afneemt is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Wat is het doel van het interview (wat wil je eruit halen) en hoe wil je dat gaan bereiken. Als eerste is het belangrijk om te weten wie je interviewt en wat het onderwerp is. Op basis daarvan kan je gericht het interview houden en voorkom je onnodige vragen.

Interviewgala in Stadsschouwburg

De crème de la crème van journalistieke interviewers komt op woensdagavond 16 februari bijeen in de Stadsschouwburg Amsterdam tijdens Het Grote Interviewgala. Dit maakte initiatiefnemer Frénk van der Linden zondag bekend.

Het Grote Interviewgala bestaat uit een algemeen programma in de grote zaal en talloze activiteiten door het hele gebouw, zoals masterclasses en workshops en vertoningen van de beste interviews van de afgelopen dertig jaar.

Het begrip Interview

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander hierop antwoordt.
Hieronder vind je de officiële begripuitleg afkomstig van woorden.org.

Uitspraak: ˈɪntərvjuː het -woord interviews Zelfst. Naamw. gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander antwoordt. Synoniem: vraaggesprek    `Studenten nemen soms interviews af voor hun onderzoek.`    `De premier gaf een interview op televisie.`
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interview


Speciaal magazine met interviews

In de U.S.A. is een blad gestart die voornamelijk bestaat uit interviews met inspirende, bekende en specialistische personen. Of dit blad ook in Nederland op de markt komt is nog niet bekend. Wél is duidelijk dat dit blad gericht is op entertainment en verdieping, helaas niet in het vak interviewen zelf. Wel kan je er natuurlijk veel voorbeelden uit halen die wellicht interessant zijn. Meer info: Kijk op Interviewmagazine.com.

Welke vragen brengen het juiste antwoord?

Stel, u moet regelmatig een interview afnemen. Hoe kom je tot de beste antwoorden zonder dat je hier zelf in stuurt. Kennis van interviewtechnieken en het toe kunnen passen van specifieke vaardigheden zijn daarom essentieel. Doel van een vraaggesprek is informatie vergaren die je zelf nog niet had. Unieke tekst die alleen jij hebt en waardevol is. Belangrijk hierbij is de systematiek en de daarbij behorende gesprekstechniek. Hoe sta jij daar in? Uitgangspunt is dat elk vraaggesprek moet leiden tot meer duidelijkheid. Over bepaalde processen en gebeurtenissen, of over een onderliggende problematiek.